تجاوزبه فرهنگ وسرزمین ما تاکجا ؟؟!!

تا کی بایداجازه بدهیم که فرهنگ ماراغارت کنند خلیج همیشه فارس مارا عربهای بیابانگرد مدعی شدندوحال نوبت دانشمندان ماست همین مانده بودکه تاجیکها ادعاکنند ابوعلی سینا وشیخ همدون تاجیک بودند‌!!چه کسی بایدجلوی این رسوایی رابگیرد؟ فقط بلیم بگیم که م افلان حرکت رامحکوم میکنیم !که چی؟؟

تصویردواسکناس کشورتاجیکستان رادرزیرمی گذارم خوب دقت کنیدببنیدچه بلایی برسر ما می آورند آنهم باچه بی شرمی وجسارتی چون میدانندکسی باآنهابرخوردنمیکند!واقعا جای تاسف دارد ...

تصویراول مربوط به اسکناس ١٠ سومونی تاجیکستان است که تصویر شیخ علی همدون برروی آن است لازم به ذکراست سومونی برگرفته ازهمان سامانی خودمان است که نام سلسله ای ایرانی پس ازاسلام میباشد.

تصویردوم هم مربوط به اسکناس ٢٠سومونی میباشدکه تصویرابوعلی سینا برروی آن است درضمن به رنگ پرچم تاجیکستان هم دقت کنیدبعیدنیست تاچندوقت دیگه بگن این پرچم هم متعلق به کشورماست وایرنیها آن را .....

اگربه همین روش پیش بریم تاچندسال آینده کورش کبیر افغانی وداریوش پادشاه ایران زمین عراقی ودیکراسطوره های ماهرکدام برای خود یک مدعی پیداخواهندکرد !!

این متن زیرهم ازسایت تاجیکهاست که علاوه بردوشخصیت فوق فردوسی وعمرخیام راهم تاجیک معرفی کرده است .اف براین بی شرمی!!

The first Tajik state emerged in 892, providing independence from the Arab Khalif. The development which began in the Samonid epoch, was characterized by the restoration and fortification of war-ravaged cities and greater attention to culture, art and architecture.Samanid state brought to the world the most famous scientists and philosophers - Abu Ali ibn-Sina ( known in the west as Avicenna), Tajiks also venerate Firdausi, a poet and composer of the Shah-nameh( Book of Kings), the Persian national epic, and Omar Khayyam. In 1999 Tajikistan is going to celebrate 1100 anniversary of the first Tajik State and we invite everyone to participate in this tremendous event

وای برما  ....

/ 5 نظر / 51 بازدید
مه سا

درود بر شما دوست و هم میهن آریایی و ایران دوست خوبم[لبخند] پیروز باشی دوست خوبم هرف تازه ای نیس درد یکی دوتا هم نیس فرهنگ‌سرای آریایی در شهر دوشنبه، تاجیکستان که به کوشش همکیشان ساکن اروپا چون «دکتر آبتین‌ساسانفر» بنیاد گرفته است... http://www.facebook.com/photo.php?fbid=204506089586383&set=o.207355739304349&type=1&ref=nf سرافراز باد ایران[لبخند]

Viera

سلام جالب بود واسم یه کارمند بانک دغدغه هاش رو توی دنیای مجازی گسترش بده

Mr Mersava

سلام پشت صحنه بانکهای خصوصی چه میگذرد ؟! With What's New In Your Service "" K37262.blogfa.com ""

سراج

سلام وای بر شما .... ........ درست گفتی عزیز چه بگم دیگه ببخشید ها!!! اولا سومونی نه و همان سامانی می گویند تاجیک ها یعنی 10 سامانی نه سومونی دوما ما تاجیک ها مگه چه مونه!!! خجالت بکش!!! ما تاجیکان هم آریائی هستیم ما تاجیکان در دفتر مدرسه بچه هایمان عکس مشاهیرمان هست عکس بوعلی سینا و دیگر مشاهیر آریائی را رو دفترامون داریم... ولی شما چه؟!؟ شرک و باب اسفنجی و سیندرلا و ... سوما بوعلی سینا، میر سید علی همدانی مگه مال ما آریائیها نیست!؟ ایرانی؟! آریائی عزیز! علی همدانی در شهر کولاب کشور تاجیکستان مدفون است برا همین رو 10 سامانی مون عکس اور ا داریم. پس می خای عکس تو باشه خجالت داره درد ما یکی ست عزیز درست بیان کن...

سراج

سلام وای بر شما .... ........ درست گفتی عزیز چه بگم دیگه ببخشید ها!!! اولا سومونی نه و همان سامانی می گویند تاجیک ها یعنی 10 سامانی نه سومونی دوما ما تاجیک ها مگه چه مونه!!! خجالت بکش!!! ما تاجیکان هم آریائی هستیم ما تاجیکان در دفتر مدرسه بچه هایمان عکس مشاهیرمان هست عکس بوعلی سینا و دیگر مشاهیر آریائی را رو دفترامون داریم... ولی شما چه؟!؟ شرک و باب اسفنجی و سیندرلا و ... سوما بوعلی سینا، میر سید علی همدانی مگه مال ما آریائیها نیست!؟ ایرانی؟! آریائی عزیز! علی همدانی در شهر کولاب کشور تاجیکستان مدفون است برا همین رو 10 سامانی مون عکس اور ا داریم. پس می خای عکس تو باشه؟!! برو زود خجالت بکش یه کم نزاکت داشته باش